Cirkev Adventistov Siedmeho Dňa

Spišská Nová Ves

Vitajte na našej stranke

Rýchle odkazy

youtube icon new

YouTube:

Kliknite na ikonu.

Facebook:

Kliknite na ikonu.

Sobotna bohoslužba a utorky s kazateľom

Bohoslužba v sobotu začína o 9:30. Utorky s kazateľom o 18:00 Môžete sa pripojiť online formou cez platformu Google Meet.

Čo je nové

Adventný benefičný koncert

„Milí priatelia,  pozývame Vás na Adventný  benefičný koncert, ktorý sa bude konať v sobotu, 10.12.2022, o 16:00 hodine v kultúrnom dome Kšinná. Benefícia je určená pre Evanjelický domov...

Modlitebný týždeň 2022

Tohtoročný modlitebný týždeň bude prebiehať od 5. do 12. novembra. Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame k modlitbám a duchovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je...

Spievajme Hospodinovi – aplikácia

Aplikácia Clickplayer pre spoločné spúšťanie textu v PowerPointe a zároveň aj hudby. Je použiteľná pre spevník Spievajme Hospodinovi. Návod k inštalácii ako aj potrebné informácie nájdete tu:...

Zmeny v ŠTÚDIU NÁDEJ

Štúdio Nádej čoskoro ukončí svoju právnu podobu ako podnikateľský subjekt a od januára 2023 sa stane oficiálnym oddelením SZ CASD. Vzhľadom na rýchly technologický pokrok v mediálnej oblasti...

"Ja som cesta i pravda i život... "

List Efezanom 2:10