CASD Spišská Nová Ves Blog

POĎTE KU MNE VŠETCI, KTORÍ SA NAMÁHATE

POĎTE KU MNE VŠETCI, KTORÍ SA NAMÁHATE…

Milé sestry a bratia, milí mladí ľudia, milí členovia zborových spoločenstiev, je to už vyše roka, čo žijeme v „divnom“ čase. Naše deti sú unavené z dištančnej výuky. Mladým ľuďom, a nielen im, chýba...

Poézia