CASD Spišská Nová Ves Blog

Zmeny v ŠTÚDIU NÁDEJ

Štúdio Nádej čoskoro ukončí svoju právnu podobu ako podnikateľský subjekt a od januára 2023 sa stane oficiálnym oddelením SZ CASD. Vzhľadom na rýchly technologický pokrok v mediálnej oblasti chceme ukazovať ľuďom cestu nádeje najaktuálnejším a...

Spievajme Hospodinovi – aplikácia

Aplikácia Clickplayer pre spoločné spúšťanie textu v PowerPointe a zároveň aj hudby. Je použiteľná pre spevník Spievajme Hospodinovi. Návod k inštalácii ako aj potrebné informácie nájdete tu:

Modlitebný týždeň 2022

Tohtoročný modlitebný týždeň bude prebiehať od 5. do 12. novembra. Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame k modlitbám a duchovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je príležitosťou,  ak sa nám to po zvyšok roka...

Deň pre ženy

Milá naša priateľka, táto sobota 11.6.2022 je v rámci EUD vyhlásená ako Deň pre ženy. Ženy v našej cirkvi majú nezastupiteľnú úlohu a tvoria významnú časť našich zborových spoločenstiev. Preto by sme si Ťa,...

MÔŽEM PRÍSŤ K BOHU TAKÝ/TAKÁ, AKÝ/AKÁ SOM?

Priatelia, nestáva sa aj vám, že sa stretnete s obavou, vyjadrenou otázkami typu: „Prijíma maPán Boh, keď som taký/taká? Nemal/nemala by som byť predtým výborný/výborná adokonalý/dokonalá?“ Snáď iba osobná skúsenosť oslobodí človeka od takejto...

Podporme jeden druhého

„Keď Mojžišovi ruky ochabli, vzali kameň, podložili mu ho a on si sadol naň. Áron a Húr mupodopierali ruky jeden z jednej strany a druhý z druhej strany. Takto zostali jeho ruky zdvihnutéaž do...

Ranné zamyslenia

RANNÉ ZAMYSLENIA – Aplikácia

Milí priatelia, vďaka moderným technológiám si môžete stiahnuť a nainštalovať aplikácie pre aktuálne Ranné zamyslenia 2022: Pre zariadenia s operačným systémom ANDROID nájdete na tomto odkaze: Pre iPhone (App Store) dostupné na tomto odkaze:...

Duchovné_dary

Test Duchovných Darov

„V spolupráci s Vydavateľstvom Advent-Orion sme pripravili pre Vás tzv. TEST DUCHOVNÝCH DAROV v elektronickej podobe a v slovenčine. Po uvoľnení pandemických opatrení mnoho zborov plánuje organizovať zborové voľby a hľadať vhodných kandidátov do...

POĎTE KU MNE VŠETCI, KTORÍ SA NAMÁHATE

POĎTE KU MNE VŠETCI, KTORÍ SA NAMÁHATE…

Milé sestry a bratia, milí mladí ľudia, milí členovia zborových spoločenstiev, je to už vyše roka, čo žijeme v „divnom“ čase. Naše deti sú unavené z dištančnej výuky. Mladým ľuďom, a nielen im, chýba...

Poézia