CASD Spišská Nová Ves Blog

DESAŤ DNÍ MODLITIEB 2022

Ako už tradične, aj začiatkom roku 2022 organizuje Cirkev adventistov siedmeho dňa po celom svete Desať dní modlitieb za vyliatie Ducha svätého. Tento rok to bude v termíne od 5. do 15. januára 2022. Témou...

SGM-II. – služba v malých skupinkách

Aj ty túžiš po skutočnom duchovnom spoločenstve?  Túžiš po mieste, kde ľudia spoločne rastú, počúvajú sa a navzájom si pomáhajú?  Skús premýšľať o sile a moci života v duchovnej skupinke! Milí priatelia, radi by sme vás...

“KUDYKAM 2022”

Pozvánka z Českého združenia CASD V roce 2022 jsme pro vás, kteří jste v minulosti prošli rozvodem, jež neblaze ovlivnil váš život, připravili příležitost k malému víkendovému zastavení a zamyšlení nad tím, kudy a...

Duchovné_dary

Test Duchovných Darov

„V spolupráci s Vydavateľstvom Advent-Orion sme pripravili pre Vás tzv. TEST DUCHOVNÝCH DAROV v elektronickej podobe a v slovenčine. Po uvoľnení pandemických opatrení mnoho zborov plánuje organizovať zborové voľby a hľadať vhodných kandidátov do...

POĎTE KU MNE VŠETCI, KTORÍ SA NAMÁHATE

POĎTE KU MNE VŠETCI, KTORÍ SA NAMÁHATE…

Milé sestry a bratia, milí mladí ľudia, milí členovia zborových spoločenstiev, je to už vyše roka, čo žijeme v „divnom“ čase. Naše deti sú unavené z dištančnej výuky. Mladým ľuďom, a nielen im, chýba...

Poézia